ජනාධිපති දඩබ්බර ලෙස හැසිරෙමින් පාර්ලිමේන්තුව නොකැඳවන බව පවසනවා, සරත් ෆොන්සේකා.

රටේ පාලකයා ඉතා දඩබ්බර ලෙස හැසිරෙමින් නැවත පාර්ලිමේන්තුව නොකැඳවන බව පවසන අතර තමන් එය පිළිගැනීමට සූදානම් නැතැයි සමගි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී ෆීල්ඩ් මාර්ෂල් සරත් ෆොන්සේකා මහතා පවසනවා.

එම නිසා තම කණ්ඩායම අධිකරණයට ගිය බවත් අධිකරණ තීන්දු අනුව කටයුතු කරන බවත් සරත් ෆොන්සේකා මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.