අපට සුළු ජාතික පක්ෂ නැතිව තුනෙන් දෙක ගන්න පුළුවන්, එස්.බී.

ඉතිහාසයේ පළමු වතාවට සුළු ජාතික පක්ෂ නොමැතිව තුනෙන් දෙක ලබාගත හැකි අවස්ථාවක් උදාවී ඇතැයි පොදුජන පෙරමුණේ අපේක්ෂක එස්.බී දිසානායක මහතා පවසනවා.

දැන් ඒ බව අනුර කුමාරට,සජිත් ප්‍රේමදාසට,රිෂාඩ් බදුර්දීන්ට හා රාවුෆ් හකීම් දැනෙමින් ඇති බවත් එම නිසා ඔවුන් තුළ මාර බයක් ඇතිවී ඇතැයි එස්.බී දිසානායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.