සජිත්ට ගමට යන්න බෑ.අපි තුනෙන් දෙකක් ගන්නවා,රෝහිත.

මැතිවරණ කල් යන බව පවසමින් සිටි සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අද ගමට යෑමට නොහැකිවී ඇතැයි පොදුජන පෙරමුණේ හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රෝහිත අබේවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඉදිරි මැතිවරණයේදී තම කණ්ඩායම ගන්නා ආසන ගණන පවසන ලෙස සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාට අභියෝග කළ රෝහිත අබේවර්ධන මහතා පැවසුවේ ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානය තුනෙන් දෙකක බලයක් ලබා ගන්නා බවයි.

Leave a comment

Your email address will not be published.