රනිල් වික්‍රමසිංහ එපාපය අනාත මඩමක් කළා, සුජීව.

එක්සත් ජාතික පක්ෂ නායක රනිල් වික්‍රමසිංහ මහතා විසින් එජාපය අනාථ මඩමක් බවට පත්කර ඇති බවත් දේශපාලනය හරහා තම බිස්නස් කර ගැනීමට උත්සාහ කරන පිරිසක් ඔහු අනාත මඩමේ නායකයා බවට පත් කරගෙන ඇතැයි සමගි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සුජීව සේමසිංහ මහතා පවසනවා.

ඔවුන් මෙතුවක් කළේ රාජපක්ෂලා සමග ඩීල් දැමීම බවත් ඉදිරියට කරන්නේත් එයම බවත් සුජීව සේමසිංහ මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.