විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් ගෙන්වා ගැනීමේදී යුරෝපයේ සිටින ඇති හැකි අයට පෙර රටට විදේශ විනිමය ලබාදෙන අය ගෙන්වා ගත යුතුයි,විජයමුණි.

විදෙස් ගත ශ්‍රී ලාංකිකයින් මෙරටට ගෙන ඒමේදී ප්‍රමුඛතාව ලබාදෙන ආකාරය පිළිගත නොහැකි බව එක්සත් ජනතා නිදහස් සන්ධාන හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා පවසනවා.

යුරෝපයේ සිටින ඇති හැකි අය ගෙන ඒමට පෙර රටට විදේශ විනිමය ගෙන එන මිනිස්සු මෙරටට ගෙන්වා නිරෝධායන සදහා යොමු කළ යුතු බවද විජිත් විජයමුණි සොයිසා මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.