හූල් මැතිවරණ ව්‍යාපාරය කඩාකප්පල් කල හැකී. ඔහුට එරෙහිව නීතිය ක්‍රියාත්මක කරන්න,වීර කුමාර.

මැතිවරණ කොමිෂමේ නියෝජිත මහාචාර්ය රත්නජීවන් හූල් මහතාගේ හැසිරීම සැකකටයුතු බවත් මැතිවරණ ව්‍යාපාරයට තුළ ඔහු කඩාකප්පල්කාරී වැඩ කළ හැකි බවත් ශ්‍රී ලංකා නිදහස් පොදුජන සන්ධානයේ අනුරාධපුර දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක වීර කුමාර දිසානායක මහතා පවසනවා.

එම නිසා ඔහු සම්බන්ධව ගත හැකි නීතිමය ක්‍රියාමාර්ග ගන්නා ලෙස මැතිවරණ කොමිෂමේ සභාපතිවරයාගෙන් ඉල්ලා සිටින බවත් වීර කුමාර දිසානායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.