මැතිවරණ කොමිෂම එකවර අවධිවී කරන ප්‍රකාශ පිළිගන්න බෑ, ගම්මන්පිල.

මාර්තු මස දෙවෙනිදා සිට මාස තුනක් නිදාගෙන සිටි මැතිවරණ කොමිෂම එක්වර අවදිවී ඔය කියන කියන විදිහට ඡන්ද තියන්න බෑ යැයි පැවසීම පිළිගත නොහැකි බව පිවිතුරු හෙළ උරුමයේ නායක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී උදාර ගම්මන්පිල මහතා පවසනවා.

ඡන්ද පෙට්ටි සකස් කිරීමට ඔවුන්ට මාස තුනකට වඩා කාලයක් තිබූ බවද උදය ගම්මන්පිල මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.