සමගි ජන බලවේගයේ අපේක්ෂකයන් ඉවත්වීමෙන් සජිත් කම්පනය වෙලා,බන්දුල.

මැතිවරණයට නාමයෝජනා බාරදීමෙන් පසු අපේක්ෂකයන් ඉවත්වීම නිසා ඇතිවූ කම්පනයෙන් සමගි ජන බලවේගයේ නායක සජිත් ප්‍රේමදාස මහතා විවිධ ප්‍රකාශ කරන බව අමාත්‍ය බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා පවසනවා.

ඔවුන්ගේ ආණ්ඩුව පවතිද්දී කුණු කන්ද නාය යෑමෙන් විපතට පත් වූවන්ට වන්දි ගෙවීමට නොහැකිවූ බවත් සජිත් ප්‍රේමදාස මහතාද එහි වග උත්තරකරුවෙකු බවත් බන්දුල ගුණවර්ධන මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.