විමල් මුලින්ම කතා කළේ යු.එන්.පිය සමග සභාග රජයක් හදන්නයි.කුමාර මහත්තයා.

2000 වසරේදී පාර්ලිමේන්තුව තුළ ආසන දහයක් දිනාගත් ජනතා විමුක්ති පෙරමුණේ දේශපාලන මණ්ඩලයට වත්මන් ජාතික නිදහස් පෙරමුණේ නායක විමල් වීරවංශ මහතා යෝජනා කළේ එක්සත් ජාතික පක්ෂය සමග සභාග ආණ්ඩුවක් පිහිටුවීමට බව පෙරටුගාමී සමාජවාදී පක්ෂයේ නායක ප්‍රේම කුමාර ගුණරත්නම් මහතා පවසනවා.

පසුව විමල් වීරවංශ මහතා චන්ද්‍රිකා කුමාරතුංග මහත්මිය සමග සන්ධාන ගතවීම හරහා මහින්ද රාජපක්ෂ මහතාගේ සභාග දේශපාලනයට සම්බන්ධ වී දේශප්‍රේමී සටන්පාඨ කියන්නෙකු බවට පත්වූ බව ප්‍රේම කුමාර ගුණරත්නම් මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.