මහ බැංකු හොරු කිසිවෙක් දැන් එජාපයේ නෑ. ඉන්නේ සමගි ජන බලවේගයේ,රවී.

මහ බැංකු බැදුම්කර මංකොල්ලයට සම්බන්ධ කිසිවෙකු මේ වනවිට එක්සත් ජාතික පක්ෂය තුළ නැති බවත් ඔවුන් සිටින්නේ සමගි ජන බලවේගයේ තුළ බවත් එජාප කොළඹ දිස්ත්‍රික් අපේක්ෂක හිටපු පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී රවී කරුණානායක මහතා පවසනවා.

තමන් මුදල් ඇමති ලෙස හිටියද එවකට මහ බැංකුව තිබුණේ තමන් යටතේ නොවන බවත් එවකට නියෝජ්‍ය මුදල් ඇමති හර්ෂ ද සිල්වා හා රාජ්‍ය විවසාය සංවර්ධන ඇමති කබීර් හෂීම් ගෙන් බැදුම්කර වංචා ගැන ප්‍රශ්න කළ යුතු බවත් රවී කරුණානායක මහතා වැඩිදුරටත් පැවසුවා.

Leave a comment

Your email address will not be published.